esmaspäev, 31. august 2015

Muudatused õppekavas

Muudatustest kooli õppekavas:
  1. Uue õppekavaga on meie kooli tunnijaotusplaani lisatud 8. ja 9. klassi loovustund, mille viivad läbi matemaatikaõpetaja Heli Järve ja loodusainete õpetaja Kristi Pärt. 
  2. 1.-3. klassini on ringitunnina loovustund, kus õpilased saavad algteadmised arvutitest jne.
  3. 2. klassiga jätkavad koolis alustatud animafilmide loomist õpetajad Heli Järve ja Tuuli Järva, sihiks seatud HITSA õpilaskonkurss.
  4. Õpetaja Riina Hiob ja Heli Järve alustavad 4. ja 5. klassi inglise keele liittunnis taas eTwinningu projektidega, millega eelmisel aastal ei tegeletud.