kolmapäev, 22. märts 2017

Digiplaani koostamine ja robootika taotlusvooru arutamine

22. märtsil toimus õpetajatele õppepäev, kus koostasime ja täpsustasime Roosna-Alliku Põhikooli digiplaani  aastateks 2017-2020. Seadsime eesmärgid ja tegevused järgmisteks aastateks.


 Täpsemalt uurisime ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele. Arutlesime saadud robootika hinnapakkumisi ja tegime  ettepanekud muudatustest Roosna-Alliku Põhikooli õppekavasse.
 1. I kooliastmes  õppekavasse lisada robootika/õpioskuste tund (I, II ja III klassile – juhendajad õpetajad Tuuli Järva ja Made Talts
 2. II kooliastmes teha kooli õppekavas muudatus – eTwinningu projektitund 4. ja 5. klassidele asendada tunniga: robootika/programmeerimine (I poolaasta –  klass – robootika ja 5.klass – programmeerimine ning II poolaasta 4.klass – programmeerimine ja 5. klass – robootika) – juhendajad õpetajad Heli Järve ja Riina Hiob
 3. III kooliastmes robootika huviring (EV3) soovijatele – juhendaja Heli Järve
 4. Rakendada ainetundides muutuvat õpikäsitust ja tuua ainetundidesse hariduslikud robotid – kõik aineõpetajad.
 5. Teha vastavad muudatused ainekavades, kui ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele saab positiivse otsuse. Roosna-Alliku Põhikooli õppekava muudatused kinnitada Roosna-Alliku Põhikooli õppenõukogus 5.juunil 2017.

   Õpetajad, kes hakkavad seadmeid kasutama:


 • Tuuli Järva – klassiõpetaja ja kunstiõpetaja - huviring I kooliastmele ja 2017.aastal I klassijuhatajana ainetundide 
 • Made Talts – klassiõpetaja ja HEV koordinaator -  huviring I kooliastmele ja 2017.aastal II klassijuhatajana ainetundides
 •  Riina Hiob - inglise keele õpetaja – haridusliku robotid ainetundides III – IX klassile
 • Heli Järve – matemaatika ja informaatika õpetaja – hariduslikud robotite kasutamine informaatikatundides 4.-8. klassidele, 4. ja 5. klassile õppekavas robootikaring ja eTwinning ning III kooliastmele EV3 robotid  huviringis. Lisaks matemaatika ainetundides 5.-9. klassile
 • Kristi Pärt – looduainete õpetaja – haridusliku robotid ainetundides 4.-9. klassidele 
 • Jaanika Alliksoo – klassiõpetaja, ajaloo õpetaja
 • Silvi Raidoja – käsitöö, füüsika ja keemiaõpetaja

reede, 3. märts 2017

4. klassi õpilased hakkasid õpetajateks

3. märtsil oli 2. klassil vahva tund tahvelarvutitega, kus õpetajateks olid 4. klassi õpilased. Nende abiga saime selgeks ScratchJn programmi, kus saime luua igaüks oma väikese filmikese. Juhendavad õpilased olid väga asjalikud ja abivalmis ning tund möödus märkamatult. Nüüd on nii mitmel 2. klassi õpilasel ka oma isiklikus tahvelarvutis seesama programm, et ka kodus sellega tegelda. Ka õpetaja Jaanika laadis selle enda iPadi ning õppis seda kasutama. Aitäh 4. klassile ja õpetaja Kristile, kes meid õpetama tulid!