reede, 27. märts 2020

Distantsõppel kasutatavad gigitaalsed õppematerjalid ja vahendid

Seosed kehtiva eriolukorraga, panid õpetajad kirja milliseid õppekeskkondi kasutatakse ainetundides.
1) https://www.opiveeb.ee/?lang=et - kõikides ainetundides
2) https://www.opiq.ee - kõikides ainetundides
3) https://www.liveworksheets.com/  - interaktiivsed töölehed mitmetes ainetes
4) https://obsproject.com/ - muusikaõpetuses
5) https://www.thatquiz.org/ - matemaatikas kõikidele klassidele
6) https://courses.cs.ut.ee/t/digiopik/ - informaatika digiõpik
7) http://veebiklass.weebly.com/ - veebiklass algõpetusele
8) https://mw.10monkeys.com/v1/us/ - matemaatikas
9) https://www.taskutark.ee/m/ - kõikides ainetes
10) http://www.frepy.eu/ - õpiraskustega õpilastele
11) quizalize.com - muusikaõpetuses
12)

Videotunnid toimuvad kasutades Zoom keskkonda ja GoogleMeet keskkonda.