esmaspäev, 15. juuni 2015

Meie tegemised - ajakava täpsustamine


  1. 19. mai 2015 - projektitegevuste ja konkursi "Mõisalugu uues kuues" tutvustus kooliperele;
  2. 3. juuni 2015 - projektikonkursi "Mõisalugu uues kuues" tingimuste tutvustamine Järvamaa Mõisakoolide Ühingu üldkoosolekul;
  3. 15. juuni 2015 - vahekokkuvõte toimunud tegevustest ja eesseisvate ettevõtmiste kavandamine;
  4. Juuli 2015 - esmatutvumine Samsungi tahvelarvutitega;
  5. Juuli-august 2015 - Digipöörde meeskonnaliikmete vaheline koostöö, kogemuste vahetamine GoogleDrive keskkonnas. Kes leiab midagi uut ja põnevat, annab teistele teada;
  6. 26. august 2015 - projektiteema töökoosolek "Mõisalugu uues kuues". Teemade jaotus klasside vahel koostöös aineõpetajatega. Projektikonkursi juhendi väljasaatmine kõikidesse mõisakoolidesse;
  7. 31. august 2015 - õppenõukogu, kus kinnitatakse  õppekava, milles määratud lõimingutundide /õhinapõhised tunnid/ toimumine seotuna kooli tunniplaanis;
  8. September 2015 - projektitegevuste teostamine lõimingutundidena kõikides kooliastmetes  /aineõpetajad/ ja ainekavaalaste digimaterjalide testimine ja rakendamine läbi erinevate tegevuste õpilastele. Kõik uued ideed ja rakendused õpilaselt õpetajale vajavad täpsemat tutvustamist;
  9. 15. september 2015 - vanavanemate päev, kus õpilased tutvustavad juba valminud materjale ja oma tegevusi ning ideid;
  10.  29. oktoober 2015 - teemapäev "Mõisalugu uues kuues", kaasates mõisakoole üle Eesti.

Projektitegemiste vahekokkuvõte

15. juuni 2015 - Projektimeeskonna töökoosolekul vaatasime üle toimunud tegemised ja täpsustasime eesootavaid tegevusi. Oleme positiivselt häälestatud, sest senini on kõik hästi sujunud ja reipust veel küllaga jätkamiseks.

teisipäev, 9. juuni 2015

Võiduintervjuu proov AK uudistesaatele ja nupuke ajalehele


 II koolituspäeval valminud intervjuu, mille leiad siit ja uudis ajalehte http://lingid.ee/sEEpF.

Projekti töövahendid

Vajalike vahendite nimekiri, mida kasutame antud projekti teostamiseks. Vastavalt vajadusele täiendame antud nimekirja. Nimekiri asub aadressil http://padlet.com/helijarve/kaardistus