neljapäev, 27. aprill 2017

Haridusuuendute koolituspäev

Roosna-Alliku Põhikooli õpetajad osalesid Järvamaa haridusuuenduste koolituspäevale, mis toimus 26. aprillil Paide Kultuurikeskuse väikeses saalis. Koolimeeskonda kuulusid Tuuli Järva, Made Talts, Jaanika Alliksoo, Heli Järve. Koolituse põhiteemaks oli lõiming, kuidas lõimida erinevaid õppeaineid ja korraldada projektõpet. Väga häid näiteid tõid Kiviõli I Keskkooli direktor Heidi Uustalu ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anu Vau.

neljapäev, 20. aprill 2017

Õpiveebi koolitus

19.aprillil toimus Roosna-Alliku Põhikoolis õpiveebi keskkonna (https://opiveeb.ee/) koolitus üle Skype. Sellisel viisil toimunud koolitus üle Interneti oli meie koolis esmakordne. See meeldis paljudele õpetajatele, kes varem ei ole kokku puutudud ei Skype koolituse ega osalenud ka veebinaridel. Koolitusel osales 9 õpetajat, kes kõik hakkavad oma ainetundides õpiveebi kasutama. Teemadeks oli gruppide moodustamine, õppematerjalide ostimine ja nende jagamine klassidele. 
Kõige rohkem tähelepanu kulutati aga oma õppematerjalide koostamisele. Õpiti
  • koostama teste
  • looma kontrolltööda
  • lisama faile ja sobivaid internetilehekülgi
  • koostama lühkharjutust.
Koolituses õpitut hakatakse edukalt rakendama õppetöös.