pühapäev, 11. veebruar 2018

Digiõpiku piloteerimine

Alates veebruarist asub 1. klass koos õpetajate Heli Järve ja Tuuli Järvaga digiõpikut piloteerima I kooliastme koodi teema juures. Ootame huviga.

teisipäev, 6. veebruar 2018

Beebot

3. klass on juba mitmendat robootikatundi koostanud Beebot robotile matte, Õpilased on jaotatud 3-liikmelisteks rühmadeks. Ülesandeks oli koostada Beebot robotile matt (3. klassi õppematerjalidega)  ja juurde ka juhend, kuidas ülesandega, kuidas matti kasutada.
Õpilased valisid rümadena järgmised teemad:
  • matemaatika - korratabel
  • tekstülesanded matemaatikast
  • loodusõpetuses selgrootud loomad
  • loodusõpetus - planeedid
  • eesti keeles - olevik ja minevik
  • eesti keeles - raamat ja selle tegelased
Aega on kulunud juba vähemalt 4 ainetundi ja trimestri lõpuks peaks valmima korralikud õppematid koos juhenditega.