neljapäev, 29. oktoober 2015

Teemapäev "Mõisalugu uues kuues"

Lisan siia teemapäevast tehtud pildid.

Koeru Keskooli etendus" Karu liitu fasebookiga"
Roosna-Alliku digipöörde meeskond
ColarMix  töötuba

QR-koodi mäng mõisa ees
Järva-Jaani Gümnaasiumi 6.klass
Roosna-Alliku Põhikooli 2. klass koos õpetaja Tuuliga
Roosna-Alliku Põhikooli 5.klassi meeskond
Järva-jaani Gümnaasiumi 11.klassi meeskond

Roosna-Alliku Põhikool, Helis, 9.klass
Koigi kool, Martin Kutsar, 8.klass

Koeru Keskkooli gümnasistid

Teemapäev "Mõisalugu uues kuues"



Teemapäeval oli osalejaid 5- st / Järva- ja Viljandimaalt/ mõisakoolist kokku 43. Päev algas Koeru Keskkooli õpilaste teemakohase näidendiga "Karu liitub Facebookiga". Päeva esimeses osas toimusid ka töötoad:

I töötuba – õp. Heli Järve- KAHHOOT – mäng. Õpilased koostsid ühe kahootmängu ja kõik töörühmas osalejad, said oma mängu juhendada ja mängida.
II töötuba – õp. Riina Hiob ja  Kristi Pärt - COLARMIX. App, kus pilt muudetatakse "elavaks"
III töötuba – õp. Tuuli Järva QR – koodide mäng pargis.
Teises pooles tegime kokkuvõtteid konkursile laekunud töödest. Konkursile „Teemapäev uues kuues“ laekus 20 tööd 4 –st mõisakoolist /Koeru, Koigi, Järva-Jaaani, Roosna-Alliku/. Töödega tutvus ja omapoolse hinnangu andis 9 – liikmeline žürii. Hea oli, et tööde tegemiseks kasutati erinevaid lahendusi /helindust, videofilme, sõnarägastikke, miljonimängu, fotojahti, QR koodidega  mänge jne/ - kõike ikka selleks, et mõisalooga tutvumine ainult giidi jutustusega ei piirduks. Meie eesmärk oli siduda mõisakooli ajalooline õpikeskkond kaasaegse digitehnoloogia abil tänaste õpilaste õppekavasse. Enim punkte kogunud töid tutvustasid tegijad ise.

Antud töödega saab tutvuda kodulehel http://roosnaallikumoisakoolilugu.weebly.com/.
 
I kooliaste – võitja - Roosna- Alliku Põhikooli 2. klassi töö „Mõisapargi puud“
tunnustatud töö – Roosna-Alliku Põhikooli 1. klassi töö „Roosna-Alliku mõisa ajalugu õppimas“
II kooliaste – võitja - Roosna-Alliku Põhikooli 5. klassi töö „Mõis ja ajalugu“
tunnustatud töö  – Järva-Jaani Gümnaasiumi 6. klassi töö „Mõisalugu uues kuues“
III kooliaste – võitja -  Roosna-Alliku Põhikool –Helis Aunapuu 9. klass „Mõisalugu uues kuues“
tunnustatud töö  – Koigi Põhikooli 8. klass „Koigi mõisa pusle“
IV  täiskasvanud – Võitja - Järva-Jaani Gümnaasiumi 10. klass „Mõisalugu uues kuues“
tunnustatud töö  – Koeru Keskkooli 12. klass Marvin Gaye
tunnustatud töö – Roosna-Alliku Põhikooli õpetaja Jaanika Alliksoo „Fotojaht Roosna-Alliku mõisapargis“.
Kiidukirju jagati kõikidele osalenutele, kommikotid konkursitöid esitanud koolidele. Päev läks igati korda ja täitis meie poolt seatud eesmärgi. Täname tegijaid ja osalejaid.

teisipäev, 27. oktoober 2015

1. klass ja tahvelarvutid

Selle õppeveerandi alguses otsustasin ära proovida, kuidas saame 1. klassiga hakkama tahvelarvutitega õppimisega (Enamusel õpilastest oma tahvelarvutit ei ole, seega on oskused kindlasti väikesed). Viisingi siis 20 tahvlit klassi (ausalt öeldes oli see füüsiliselt päris raske, teekonnal tuli läbida ju ka kaks treppi) ning jaotasin need vastavalt nimekirjale õpilastele. Seejärel avasime interneti ning sisenesime taskutark.ee leheküljele (Interneti kaudu sellepärast, et õpilane oskaks ka kodus arvutis soovi korral seda keskkonda kasutada). Tekkis väike tõrge internetiga - üks tahvelarvuti ja õpetaja projektoriga ühendatud sülearvuti kaotasid wifi, aga kõik ülejäänud tahvlid püsisid ilusti internetis (Teades meie wifi võrku oli see hea uudis). Lisasin õpetaja arvutile oma internetipulga, et saaksin tahvlil juhendada, kuidas ja mida teha tuleb ning asi sujus - käisin vajadusel õpilastel ka abiks. Kuna õpilased olid väga huviga õppematerjali juures ning internet toimis, siis kasutasime sel korral tahvleid kogu tunni - iga õpilane valis endale ise eesti keele, matemaatika ja loodusõpetuse ülesandeid ning kindlasti oli see lugemisoskuse arendamise jaoks üks väga oluline tund. Kuna esimene tund tahvlitega õnnestus suuremate probleemideta, kavatsen tahvelarvuteid 1. klassi õppetöös sagedamini kasutama hakata.

Mõisakoolide teemapäeva "Mõisalugu uues kuues" viimased ettevalmistused

Kinnitasime lõpliku teemapäeva kava ja kontrollisime üle esinejate kohaletuleku. Edastasime  kõikidele mõisakoolidele veel teate, ehk on kellelgi  huvi tekkinud ja leiab võimaluse osaleda. Edastasime ka info portaali http://www.jarva.ee/index.php?page=668&article_id=25048&action=article. Oleme põnevil ja huviliste ootel.



Mõisakoolide teemapäev „Mõisalugu uues kuues“
29. oktoobril 2015  Roosna-Allikul

10.30 – 11.00 Kogunemine, registreerimine,
                         tervituseks „Valge roosi tee“
11.00 – 11.05 Avasõnad, tegevuste tutvustus
11.05 – 11.25 Koeru laste näiteringi etendus
                         „Karu liitub Facebookiga“

11.25 – 12.15 Töötoad:
    I töötuba – Arvutiklass – KAHOOT mäng /Heli Järve/
   II töötuba – Õppekorpuse 1. korrus  Riina Hiobi klass
                         COLARMIX  /Riina Hiob, Kristi Pärt/
  III töötuba – mõisahoone ees „Valge Roosi“ peenra
                         juures – QRkoodide mäng /Tuuli Järva/

12.15 – 12.45 Tunnustatud konkursitööde tutvustused:
·         I kooliaste: „Mõisapargi puud“ Roosna-Alliku Põhikooli
2. klass.
·         II kooliaste: „Mõisalugu uues kuues“ Järva-Jaani Gümnaasiumi 6. klass;            
„Mõis ja ajalugu“ Roosna-Alliku Põhikooli 5. klass.
·         III kooliaste: „Mõisalugu uues kuues“ Roosna-Alliku Põhikooli 9. klass; 
„Mõisa pusle“ Koigi Põhikooli 8. klass.
·         Täiskasvanud: „Marvin Gaye“ Koeru Keskkooli 12. klass;  „Mõisalugu uues kuues“ Järva-Jaani Gümnaasiumi
10. klass.
12.45 – 13.00 Teemapäeva lõpetamine, kokkuvõtted konkursist.

esmaspäev, 26. oktoober 2015

Teemapäev "Mõisalugu uues kuues" ettevalmistused

29. oktoobril toimuva teemapäeva ettevalmistused on kulgenud probleemideta, kõikidel meeskonnaliikmetel valmisolek olemas: konkursist kokkuvõtted tehtud, /oma hinnangu andsid 9 õpetajat/; õpitubade juhendajad kokku lepitud. Loodame, et tuleb tegus ja oma eesmärki kandev päev.

Kokku osales konkursil "Mõisalugu uues kuues" 20 erinevat õpilugu. Kõik vanuseastmed olid esindatud. Kõige rohkem õpilugusid esitati III kooliastmes. Konkursil osalesid Roosna-Alliku põhikooli õpilastele lisaks õpilased Koeru Keskkoolist, Järva-Jaani gümnaasiumist ja Koigi Põhikoolist. Õpilased olid koostanud videosid, puslesid, kahoot mänge ja interartiivseid ülesandeid learninngsapp keskkonnas. Suur tänu õpilastele!

pühapäev, 25. oktoober 2015

Tahvelarvuti koolitus

Et minuga ei juhtuks nii nagu juhtus õpetajaga Ilmar Tomuski raamatus "Digipöörane kool", otsustasin ma hakata end veidi rohkem harima nutiseadmete alal ning saades kevadel teada, et EKÕL plaanib koostöös HITSAga viia läbi tahvelarvutite koolituse, registreerisin end koheselt sinna. Mitte, et ma tahvelarvuti vastu sügavat kiindumust tunneks ja seda igapäevaselt hoolega kasutaksin, vaid just seetõttu, et saada elementaarseid teadmisi, et mitte ajale väga jalgu jääda (ausalt öeldes olid mul teadmised tahvelarvutist praktiliselt olematud). Ja nii seadsingi sügisesel koolivaheajal sammud HITSA nutiklassi, et saada teadmisi, mida ja kuidas eelkõige klassiõpetajana saaksin kasutada. On ju mul sel aastal 1. klassis 19 õpilast, kellega sooviksin ka arvutiga õppimist proovida, kuid kuna kooli arvutiklassis kõikidele klassi õpilastele arvuteid ei jätku (et kõik saaksid individuaalselt üheaegselt ühte ja sama ülesannet teha, saaks neid ühiselt juhendada), siis plaanin rohkem leida tegevusi tahvelarvutitega, mida on koolis võimalik kasutada terve klassiga. Õppepäev oli väga vahva ning sain hulgaliselt teadmisi, mida tahvelarvutitega teha saab. Koolitajateks olid Meeri Sild, Tiia Salm ja Tuuli Koitjärv - õpetajad, kes omavad väga häid kogemusi nutiseadmete kasutamisel ning oskasid oma teadmisi ka kursuslastele väga hästi jagada. Aitäh neile! Nüüd olen juba julgem tahvlikasutaja.

pühapäev, 18. oktoober 2015

Esimene õppeveerand digipöördega

Esimene õppeveerand seljataga ning aeg teha väike kokkuvõte. Veerandi alguse suur ärevus tahvelarvutite kasutuselevõtust on vaibunud ja nende kasutamine tundides muutunud igapäevaseks. Õpilased on leppinud olukorraga, et kooli wifivõrk jookseb töö käigus peaaegu alati kokku ja kõige tähtsam seejuures on jääda rahulikuks.Kui alguses ei soovitud kasutada enda nutivahendeid, siis nüüd kasutatakse meeledi just enda vidinaid, sest need on käepärasemad. Sel veerandil kasutasime GeoMudeli, Anatomy 4D ja Taskutarga äppe.

Kuidas läks konkursi "Mõisalugu uues kuues" tööde tegemine?

Kui kevadel kuulutasime välja konkursi "Mõisalugu uues kuues", siis tundus, et mõtteid tööde tegemiseks ning aega selleks on palju, kuid märkamatult jõudis kätte sügis ning tööde esitamise tähtaeg hakkas lähenema hirmuäratava kiirusega. Olin otsustanud ka oma 1. klassiga mõisalugu teha, kuid mida ja kuidas teha seda 19 õpilasega, kes on alles tulnud kooli, kellel lugemis- ja kirjutamisoskus on väga väike, kes digivahendites suudavad küll mängida ja pilte teha, aga mitte "projekti" kokku panna, kellel ei ole palju püsivust ning kannatlikkust teiste järgi oodata, kellel ka teadmised meie mõisast on veel väga väikesed jne. Siiski hakkasime üheskoos mõisaga tutvuma ning salvestasime oma tegemisi videona. Loomulikult oli filmimisel salvestatud videoheli selline, mis ei sobinud meie filmi juurde, sest lisaks olulisele jutule oli seal kisa-kära, tülitsemistki, õpetaja manitsusi jne, ka videopilt on hüplev, sest kaamera liikus sinna, kus midagi toimus või toimuma pidi, aga vahepeal sattus ka mujale.  Aga tegevused ja emotsioonid said filmitud ning uut heli on ju võimalik juurde lisada. Siis selgus aga, et õpetajana olin ma vahepeal unustanud kõik oma digivahendite kasutamise oskused - kuidas konvertida MP4 fail Windows Movie Makerile meelepäraseks, kuidas töötab Audacity jne. Olin neid asju kõiki teinud ning osanud, kuid nüüd ei allunud enam ükski programm minu soovidele, ka kolleegide abiga ei suutnud me mõnda asja toimima saada. Nii istusin siis õhtuti-öösiti arvuti taga ning otsisin lahendusi. Läbi internetist otsitud konvertimisprogrammi näitas mulle end ka Trooja viiruse hoiatus, mis õnnestus siiski arvutist eemal hoida. Ja siis hakkasid asjad ka lahenema: avastasin oma arvutist Pazera Free MP4 to AVI ning konvertimine läks lahti. Suutsime 1. klassi õpilastega konvertida, lõigata, salvestada, importida jne faile - ikka nii, et õpilane tegi ja õpetaja ajas näpuga arvuti juures rida. Eks see töötempo oli küll aeglane, aga valmis selle saime. Ja saime palju uusi teadmisi nii mõisahoonest, selle ajaloost kui ka digivahenditest. Mõisaajaloo tunnis elasid õpilased teemasse nii sisse, et mõisa välisust seestpoolt vaadates arvati, et see on salakäigu uks ning pööningul käimine oli õudne (tegelikult me pööningule päris ei läinudki, ainult pööningutrepil käisime). Ja teiste klasside õpilaste juttude põhjal kuulevad nüüd 1. klassi õpilased pargi mäel hobuste kabjaplaginat ning klaverimängu ning isegi hommikune koolitulek läbi pargi oli mõne õpilase jaoks juba hirmutav.
Saime oma filmi tähtajaks valmis ning laadisin selle joutube ning siis selgus, et digivahendid ei ole ikka meie sõbrad: kui arvutis oli video normaalne, siis internetis olid kõik õpilased pikaks ja peenikeseks venitatud - järjekordne märk sellest ei erinevad asjad omavahel ei ühildu. Hakkas uus katsetamine videote muutmiseks ning sain internetti "normaalsete" inimestega video siis, kui minu arvutis on lapsed videol lühikesed ja paksukesed. Aga vähemalt sain jälle ühe arvutialase oskuse juurde avastatud läbi enda katsetuste.
Oli kiire ja raske aeg, aga arvan, et 1. klassi õpilastega selline töö andis meile kõikidele uusi teadmisi ja oskusi.

neljapäev, 15. oktoober 2015

Ettevalmistused teemapäevaks 29.10

Edastasime kutsed 29.10.2015 toimuvale teemapäevale "Mõisalugu uues kuues" kõikidele mõisakoolidele. Kooskõlastasime meeskonna liikmete vahel päeva korraldusega seotud tegevused ja töötubades toimuva.
Oleme valmis ja ootame huvilisi!

Lisan juurde ka teemapäeva ajakava.

Teemapäeva kava:


10.30 – 11.00 Kogunemine, registreerimine, tervituseks
            „Valge roosi tee“
11.00 – 11.05 Avasõnad, tegevuste tutvustus
11.05 – 11.25 Koeru laste näiteringi teemakohane etendus
11.25 – 12.15 Töötoad /3 töötuba/
12.15 – 12.45 Auhinnatud konkursitööde esitlused
neljas vanusegrupis:
·         I vanusegrupp: I kooliaste
·         II vanusegrupp: II kooliaste
·         III vanusegrupp: III kooliaste
·         IV vanusegrupp: täiskasvanud
12.45 – 13.00 Teemapäeva lõpetamine, kokkuvõtted konkursist.

Registreerimine teemapäevale /nimi, asutus/ toimub 27. oktoobrini 2015 aadressil rakool@r-alliku.paide.ee


Täiendav info tel 38 95 584

esmaspäev, 12. oktoober 2015

eTwinning ka meie koolis

Sellest sügisest osaleme kahes eTwinningu projektis. Üheks projekti teemaks on "Friends can be everywhere", mille eesmärgiks on õppida tundma erinevate riikide kultuure. Teise projekti teemaks on "Sign a folk tale from my country", kus tutvume erinevate maade muinasjuttudega, seal hulgas meiegi lavastame ühe muinasjutu. Mõlemad projektid kestavad kevadeni 2016. a.

esmaspäev, 5. oktoober 2015

Kokkulepped Lauka Põhikooliga

Leppisime Lauka Põhikooliga kokku, et külastame neid oma 6- liikmelise töögrupiga 4. novembril. Alustasime ettevalmistuste tegemisega.