esmaspäev, 18. detsember 2017

Uus arvutiklass

Tänu HITSA Põhikoolide digitaristu täiendamise toetusmeetmele uuendasime kooli arvutiparki. Nüüd on arvutiklassis 11 uut arvutit.


reede, 24. november 2017

Ozobot

5. klassiga alustasime robootika/programmeerimise ainutunnis põhjalikumalt tutvuma Ozobot robotiga. Õpilased hakkasid rühmades koostama muinasjuttu. Alustasime muinasjutu loomist oktoobris ja lõpuks jõusime muinasjuttudega lõpule I trimestri lõpuks (24.november). Koode tuli ikka üha ja uuesi teha, et ozobot, seda lugeda oskaks. Tähele pidi panem ka, et muinasjutu sisu kaduma ei lähe.


Robotex 2017

24. novembril osalesime kahe võiatkonnaga Robotex 2017 LEGO Joonejärgimise võistlusel. Tiimideks olid - TIIM MAH: Huga, Mathias ja Ander 7. klassist ja Legotajad: Karl, Marcus ja Mardo 8. klassist. Eelnevalt sai juba koolis mitu nädalat harjutatud ja üksteiselt õppida. Poiste huvi oli väga suur. Võtsime ülesande koguda Robotexilt uusi teadmisi ja kegemusi, et järgmine aasta uuesti osaleda. Läheme Robotexile esimest korda, oleme Lego robotitega kokku puutunud ainult 2 kuud. 
Robotexil harjutades prooviväljakul õnnestus tiimidel rada läbida, aga võistlusmomendil ei järginud robotid väga täpselt joont. Edasi oli poistel palju uurida ja vaadata, mis toimub ja tutvuda põnevate võistlustega. Edaspidi tahtsid nad rohkem tegeleda LEGO Sumo robotitega, see tundus olema huvitav.

kolmapäev, 15. november 2017

kolmapäev, 1. november 2017

LegoWedo

Juba 6 nädalat on 3. klass robootika ja õpioskuste tunni raames ehitanud WeDo roboteid. Kuna selles klassis on õpilas 19, siis on tund jaotatud rühmadesse: I rühm õpib arvutiklassis koos õpetaja Jaanikaga tekstitöötlust ja II rühm õpetaja Heli WeDo roboteid. Õpilased panid kokku roboti Milo ja õppisid vastavalt seda programmeerima. Kõige lõpuks tuli õpilastel oma tööd demonstreerija ja vajadusel õpetada lapsevanemaid nutikal isadepäeval. 
Õpilastel väga meeldis tegeleda robootikaga ja ka rühmatöö õnnestus.reede, 20. oktoober 2017

Programmeerimisnädal CodeWeek

18. oktoobril toimus Türi Põhikoolis CodeWeek õpituba “Õpime mängides”. Meie koolist osalesid õpilased 5. 6. ja 7. klassist ja õpetajad.  Nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega ja haridusliku robotitega “OzoBot”. Õpitoa eesmärk on äratada õpilastes huvi robootika ja programmeerimise vastu. Õpilased õpivad robotite liikumise juhtimist paberil ja nutiseadmel.
Eesmärk on äratada õpilastes huvi robootika ja programmeerimise vastu.
Õpilane oskab:
* kavandada mänguväljaku ja selle kasutamiseks mängu stsenaariumi teemal “Eest vabariik 100”;
* programmeerida robotile liikumise mänguväljakul;
* esitleda mängu eakaaslastele.
Töötoa kirjeldus
Kiogepealt tutvustati OzoBoti liikumise juhtimist nutiseadmel. Seejärel moodustati 4.-5. liikmelised rühmad, kus Ozoboti liikumise juhtimise abil paberil loodi oma lugu  – Eesti Vabariik 100. Seejärel esitleti oma tööd.
Oli väga õpetlik ja sisutihe päev.

reede, 13. oktoober 2017

CodeWeek


Neljapäeval, 12.oktoobril 2017 toimus Türi Põhikoolis üleeuroopalise programmeerimisnädala Code Week raames õpituba, kus õpilased õppisid looma äppe ja mängu. Meie koolist osalesid 8. klassi õpilased ja mõned õpilased 4. ja 9. klassist.
Töötoas said nutihuvilised õpilased tutvuda programmeerimise algtõdedega ja mobiilirakenduste tööpõhimõtetega. Õpilane mõtles välja mängu idee teemal “Eest vabariik 100” ja programmeerib mängu, kasutades AppInventor http://ai2.appinventor.mit.edu// keskkonda.
Eesmärk on äratada õpilastes huvi  programmeerimise ja mobiilirakenduste loomise vastu.
Informaatika, eesti keel, kunst, ajalugu – eesti vabariik 100
Õpilane oskab
•          kavandada lihtsama mängu stsenaariumi;
•          lisada ja kujundada tegelased, tausta;
•          programmeerida tegelaste liikumise ja/või omavahelise vestluse;
•          salvestada valmis töö etteantud kohta,
•          jagada mängu eakaaslastega.

neljapäev, 27. aprill 2017

Haridusuuendute koolituspäev

Roosna-Alliku Põhikooli õpetajad osalesid Järvamaa haridusuuenduste koolituspäevale, mis toimus 26. aprillil Paide Kultuurikeskuse väikeses saalis. Koolimeeskonda kuulusid Tuuli Järva, Made Talts, Jaanika Alliksoo, Heli Järve. Koolituse põhiteemaks oli lõiming, kuidas lõimida erinevaid õppeaineid ja korraldada projektõpet. Väga häid näiteid tõid Kiviõli I Keskkooli direktor Heidi Uustalu ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anu Vau.

neljapäev, 20. aprill 2017

Õpiveebi koolitus

19.aprillil toimus Roosna-Alliku Põhikoolis õpiveebi keskkonna (https://opiveeb.ee/) koolitus üle Skype. Sellisel viisil toimunud koolitus üle Interneti oli meie koolis esmakordne. See meeldis paljudele õpetajatele, kes varem ei ole kokku puutudud ei Skype koolituse ega osalenud ka veebinaridel. Koolitusel osales 9 õpetajat, kes kõik hakkavad oma ainetundides õpiveebi kasutama. Teemadeks oli gruppide moodustamine, õppematerjalide ostimine ja nende jagamine klassidele. 
Kõige rohkem tähelepanu kulutati aga oma õppematerjalide koostamisele. Õpiti
 • koostama teste
 • looma kontrolltööda
 • lisama faile ja sobivaid internetilehekülgi
 • koostama lühkharjutust.
Koolituses õpitut hakatakse edukalt rakendama õppetöös. 
kolmapäev, 22. märts 2017

Digiplaani koostamine ja robootika taotlusvooru arutamine

22. märtsil toimus õpetajatele õppepäev, kus koostasime ja täpsustasime Roosna-Alliku Põhikooli digiplaani  aastateks 2017-2020. Seadsime eesmärgid ja tegevused järgmisteks aastateks.


 Täpsemalt uurisime ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele. Arutlesime saadud robootika hinnapakkumisi ja tegime  ettepanekud muudatustest Roosna-Alliku Põhikooli õppekavasse.
 1. I kooliastmes  õppekavasse lisada robootika/õpioskuste tund (I, II ja III klassile – juhendajad õpetajad Tuuli Järva ja Made Talts
 2. II kooliastmes teha kooli õppekavas muudatus – eTwinningu projektitund 4. ja 5. klassidele asendada tunniga: robootika/programmeerimine (I poolaasta –  klass – robootika ja 5.klass – programmeerimine ning II poolaasta 4.klass – programmeerimine ja 5. klass – robootika) – juhendajad õpetajad Heli Järve ja Riina Hiob
 3. III kooliastmes robootika huviring (EV3) soovijatele – juhendaja Heli Järve
 4. Rakendada ainetundides muutuvat õpikäsitust ja tuua ainetundidesse hariduslikud robotid – kõik aineõpetajad.
 5. Teha vastavad muudatused ainekavades, kui ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele saab positiivse otsuse. Roosna-Alliku Põhikooli õppekava muudatused kinnitada Roosna-Alliku Põhikooli õppenõukogus 5.juunil 2017.

   Õpetajad, kes hakkavad seadmeid kasutama:


 • Tuuli Järva – klassiõpetaja ja kunstiõpetaja - huviring I kooliastmele ja 2017.aastal I klassijuhatajana ainetundide 
 • Made Talts – klassiõpetaja ja HEV koordinaator -  huviring I kooliastmele ja 2017.aastal II klassijuhatajana ainetundides
 •  Riina Hiob - inglise keele õpetaja – haridusliku robotid ainetundides III – IX klassile
 • Heli Järve – matemaatika ja informaatika õpetaja – hariduslikud robotite kasutamine informaatikatundides 4.-8. klassidele, 4. ja 5. klassile õppekavas robootikaring ja eTwinning ning III kooliastmele EV3 robotid  huviringis. Lisaks matemaatika ainetundides 5.-9. klassile
 • Kristi Pärt – looduainete õpetaja – haridusliku robotid ainetundides 4.-9. klassidele 
 • Jaanika Alliksoo – klassiõpetaja, ajaloo õpetaja
 • Silvi Raidoja – käsitöö, füüsika ja keemiaõpetaja

reede, 3. märts 2017

4. klassi õpilased hakkasid õpetajateks

3. märtsil oli 2. klassil vahva tund tahvelarvutitega, kus õpetajateks olid 4. klassi õpilased. Nende abiga saime selgeks ScratchJn programmi, kus saime luua igaüks oma väikese filmikese. Juhendavad õpilased olid väga asjalikud ja abivalmis ning tund möödus märkamatult. Nüüd on nii mitmel 2. klassi õpilasel ka oma isiklikus tahvelarvutis seesama programm, et ka kodus sellega tegelda. Ka õpetaja Jaanika laadis selle enda iPadi ning õppis seda kasutama. Aitäh 4. klassile ja õpetaja Kristile, kes meid õpetama tulid!

teisipäev, 14. veebruar 2017

Õpveebi koolitus

13. veebruaril toimus Roosna-Alliku Põhikooli õpetajatele õpiveebi koolitus.
Koolitaja Katerina Puusepp tutvustas uuesti õpetajalete õpiveebi, millised on võimalused õpetajale, kuidas seda edaspidi tundides kasutada. Kuigi õpetajad olid õpiveebi ka varem kasutanud, aga kuna koolil paketti ostetud ei olnud, ei saanud enam teiste õpetajate materjale kasutada, tuli ise luua, mis aga osutub vahel raskeks.

Koolituse jooksul valmis igal õpetajal üks lühike test ja anti koolitajale tagasisidet.

Õpetajate tagasiside oli positiivne. Kohe olid nõus õpiveebi hakkama kasutama 5 õpetajat. Edaspidi hakkame pidama läbirääkimisi, et osta kooli õpiveebi koolipakett.


pühapäev, 12. veebruar 2017

Rahvusvahelise turvalise interneti päeva tähistamine

9. veebruaril 2017 toimus Roosna-Alliku Põhikoolis rahvusvahelise turvalise interneti päeva tähistamine.

Korraldati Qr-koodi jaht “Targalt Internetis”. Osales kogu kool. Koostasin loosi teel 15 segavõistkonda, kus kapteniteks olid 7.-9. klasside õpilased. Võistkonnas oli kuni 4 õpilast. Koolimajja oli peidetud 15 QR-koodi, kus on küsimused teemal “Targalt Internetis”. Võistkonnad pidid leidma vastused Qrkoodide all olevatele küsimustele. Aardejaht kestis 1 tunni. Lõpuks valmis ka antud üritusest sõnadepilv answergardeni keskkonnas, kuhu kõik võistkonnad märkisid 3 märksõna selle ürituse kohta. Kogu terve tunni oli koolimaja mõnusat saginat täis, tore oli jälgida, kuidas vanemate klasside õpilased nooremate klasside õpilasi juhendavad. Parimatele võistkondadele olid auhinnad. Parimateks osutusid 3 võistkonda, kes saavutasid kõik võrdselt 14 punkti (max 15 punkti). Võitjavõiskondade kaptenid olid Rebeka Siirand (võistkonda kuulusid Keidi Eha, Peeter Palusalu, Robin Vares), Kristiina Kaljurand (võiskonda kuulusid Elisabeth Raudkivi, Kätrin Kazlauskas ja Hanno Kõva) ja Marcus Bindevald (võistkonda kuulusid Kevin Kazlauskas, Gerda Sillamaa, Maksim-Markus Mere).