neljapäev, 28. mai 2015

Koolikonverents


Esmaspäeval, 25. mail kogunes kogu koolipere kokku suurde saali, kus algas teistmoodi õppepäev. Tunniblokkide kaupa esitlesid õpilased oma huvitavamaid õppetulemusi. Läbisegi laulude, näidendite, loovtööde ja videofilmide tutvustasid nad ka juba valminud digitaalseid õpilugusid /õppematerjal „Eesti läbi aegade“, „Minu metsakaamera“ ja „Soo“/. Rõõmustasime üheskoos, sest õpilaste poolt valminud õpilood olid huvitavad nii tegijatele kui ka neile, kes neid kasutama saavad hakata.

kolmapäev, 27. mai 2015

9. klassi viimane bioloogiatund.

9. klassi viimases bioloogiatunnis  kordasime õpitut kasutades liitreaalsuse äppi Anatomy 4D ja erinevaid Kahooti mänge. Kõigil oli põnev.

esmaspäev, 25. mai 2015

Õpilaste loodud materjalid ja õpilood 2014/2015 õppeaastal

Lisan siia loetelu sellel õppeaastal valmistatud materjalidest. Nende autorid on õpilased, kes on osalenud ka HITSA "Lahe Asi" digiloovtööde konkursil. Nende õppematerjalide koostamisel on õpilased kasutanud sülearvuteid ja VOSK põhimõtet. Antud tööd olid ka õpilastel esitleda avatud õppepäeval 25.mail 2015.

2014/2015 õppeaasta HITSA konkurss “Lahe Asi” loovtööd 
 1. Andre Saare, Mathias Heinla, Hugo Mässak (4.klass) – Tarkus tuleb õuest! 
 2. Keiti Pall, Marthen Neeme Pahk, Hanno Martti Talts (4.klass) – Saa õues targaks! 
 3. Ly-Marleen Tamme, Mari-Liis Toomemägi (9.klass) – Õppematerjal “Soo” 
 4. Kristel Juurik, Aige Last (9.klass)  – Õppematerjal “Eesti läbi aegade” 
 5.  Marko Mändla (2.klass), Kirke-Carol Promm (6.klass) – animafilm “Ebaaus koolitöö” 
 6. Liisa Sillamaa, Sandra Arumäe (2.klass) – animafilm “Kommipood” 
 7. Matten Karma (2.klass) , Marcus Bindevald, Karl Müllerbeck (5.klass)  – animafilm “Rämpstoit” 
 8. Robert Pudel, Keiti-Marii Õun, Keidi Eha, (1.klass)  Kai Stamm, Birko-Maari Palusalu (2.klass) – animafilm “Viisakus” 
 9. Annika Nemvalts (2.klass) , Elisabeth Raudkivi (1.klass) , Piret Ranne (9.klass) – animafilm “Koduloomad” 
 10. Andre Saare, Hanno Martti Talts (4.klass) -animafilm “Why do you need to know how to move safely?” 
 11. Maarja Teivejõe, Rebeka Siirand, Kristiina Kaljurand (5.klass) – animafilm “School Bullying” 
 12. Hugo Mässak (4.klass) – animafilm “Searching for treasures” 
 13. Marthen Neeme Pahk (4.klass) – animafilm “Treasure” 
 14. Keiti Pall (4.klass), Birgitta Juurik (5.klass) – animafilm “Kadunud telefon”

kolmapäev, 20. mai 2015

Digipöörde tutvustus kogu kooliperele

19. mai hommikul tutvustasime kogu kooliperele digipöörde projekti ja selle eesmärke. Alustuseks vaatasime kooli videot ja seejärel tutvustas direktor lühidalt, mis toimub veel sellel veerandil ning täpsemalt tegevustest uuel õppeaastal. Rõõmustava uudisena teatas ta, et  uuest õppeaasast on õpilastel kasutada 20 tahvelarvutit ehk nuhvlit. Valminud on ka digipööret tutvustav stend. Mina tutvustasin õpilastele konkurssi "Mõisalugu uues kuues", selle tingimusi. Ootame õpilugusid (video, animatsioon, õppemäng, koomiks jne), mis on seotud mõisaloo ja õppeainega.

reede, 15. mai 2015

Õpime igal sammul tundma nutiseadmete kasutusvõimalusi

15. mail osalesid Daina ja Jaanika Järvamaa direktorite ning keskkonnahariduse ümarlaua liikmete väljasõidul Särghaua õppekeskusesse, kus tutvuti keskuse kasutusvõimalustega. Õppeklassis oli väga huvitav uurida mikroskoobiga kivimeid, teha neist nutiseadmega fotosid ning näidata oma huvitavaid leidusid teistele suurel ekraanil - läbi selliste tegevuste tekkis osalejatel uusi ideid oma koolis digiseadmete kasutamiseks ning uusi teadmisi nutiseadmete võimalustest.

 Uurime nutiseadmega ühendatud mikroskoobiga kivimeid

Teeme huvitavatest leidudest fotosid ning jagame neid ekraanil

neljapäev, 14. mai 2015

Meie ootused

Siin meie ootused sellest projektist:

 • Saada juurde motivatsiooni ja teadmisi õpetamiseks/õppimiseks ning kolleegide julgustamiseks /õpilaste suunamiseks kasutama oma nutivahendeid teadlikult, inspireerima õpilasi julgelt õpetama ka õpetajaid/.
 • Omandada juurde oskuseid uute tehniliste seadmete /tahvlite/ kasutamiseks.
 • Leida juurde põnevaid keskkondi töö korraldamiseks, õppematerjalide loomiseks ja teemade käsitlemiseks;
 • Saavutada valmisolek julgete otsuste tegemiseks – muuta õppetava kooli õppekavas.

Konkurss "Mõisalugu uues kuues"

On välja kuulutatud konkurss
Projektimeeskonna rollide jaotus


Roosna-Alliku Põhikooli projektimeeskonna rollide jaotus:

Heli Järve – meeskonna peamine kontaktisik suhtluses Samsung Digipöörde projektimeeskonnaga, suhtluskeskkondade loomine ja info edastamine
Daina Pärt – Projektitegemiste formuleerimine, suhtlemine meedia ja vallavalitsusega. Info kogumine ja edastamine kooliperele. Konkursi ja teemapäeva ettevalmistamine ja korraldamine
Tuuli Järva, Riina Hiob – Projektijuhtideks ja abilisteks klassiõpetajatele – tegevuste kajastamine.
Jaanika Alliksoo, Kristi Pärt – Projektijuhtideks aineõpetajatele – tegevuste kajastamine.


Kooli tutvustav video

Kooli tutvustav video valmis meil meeskonna ühistööna, filmimisel ja monteerimisel oli abiks  kooli ringi- ja huvijuht Tiina Guutmann. Stsenaariumiks valisime teemakäsitluse, kus mõis ja kool loovad ühise õppekeskkonna oma paljude võimalustega. Filmis kasutatud märksõnad suunavad meid paremini mõistma juba koolis  toimuvaid ja kavandatavaid muutusi läbi valitud projektiteema „Mõisalugu uues kuues“.  Sooviks on  läbi paikkonna loo tundmaõppimise rakendada uut õppetava kooli õppekavas. Näidata, et mõisakooli õpikeskkond kannab endas võimalusi erinevateks õpikäsitlusteks ning kaasaegseteks õppemeetodite rakendamiseks. Siin on võimalusi igale maitsele ja annab meie tulevastele põlvedele parema tehnoloogia kasutamise oskuse ning hea kogemuse teha meeskonna- ja projektitööd.  Kannab ju mõisakool endas ajaloolist pärandit, kus palju võimalusi ühitada ajalooline minevik ja digitaalne tulevik.  Digipöörde projekti tegevuskava loob  võimalusi arendada ja vahendada uusi ideid ning oskusi õpilaskonnale, lapsevanematele ja kogukonnarahvale ning  kõikidele mõisakoolidele, kes väärtustavad õpikeskkonnana oma kodupaika.

Kokkuvõte esimesest koolituspäevast7. mai koolitusele „Samsungi digipööre“ saabus Roosna-Alliku Põhikooli projektimeeskond koosseisus: Daina Pärt, Heli Järve, Jaanika Alliksoo, Kristi Pärt, Tuuli Järva /Riina Hiob puudus haiguse tõttu/ ootusärevalt. Põnev oli tutvustusvoor, kus saime vaadata ka teiste projektis osalevate koolide videosid, millest saime esimese teave ka nende koolis toimuvast. Huviga kuulasime ka meie õpetajate Mart Laanpere ja Lili Kesa ettekandeid ja juhiseid meie edaspidisteks tegemisteks. Sattusime natuke raskustesse praktilise töö osas, sest meil oli meeskonna peale ainult üks tahvel, kuid olukorra lahendamiseks saime kasutada loengusaalis olevat arvutit. Hea, et toimub meeskonnatöö /kõik me pole veel kogenenud  tehniliste vahendite kasutajad/, saame nii teineteisele toeks olla, üheskoos tööülesandeid täita.
Saime ka aru, et oleme võtnud endile mahuka ja vastutusrikka töö. Esimese koolituspäeva lõpuks olime lasknud end kaasa haarata segastest tunnetest. Kuidas ja kas kõik kavandatu meil lõpuks välja tuleb?  Hea, et kodutee oli piisavalt pikk, see andis meile täiendava  aja, et veelkord kõik omavahel läbi arutada ja edaspidised sammud kavandada. Õpime ja toetame teineteist, võtame kuulda koolitajaid ning astume ja tegutseme edasi  kuni eduka projekti lõpuni -  see  on heaks eelduseks meie edaspidiste õppetavade kavandamisel ja elluviimisel kooli õppekavas.