reede, 24. aprill 2015

4. klass digiluubiga gupisid uurimas

Praegused 4. klassi õpilased on mitmel aastal teinud looduse või keskkonnaga seotud uurimistöid. Kui eelmisel aastal tegi Mathias uurimistöö veeselgrootutest Roosna-Alliku Tiit Eipre allikas, siis sel aastal uurivad nad kõik koos klassi TigerKitis elavaid gupisid. Väga tore oli digiluubiga proovida pildistada kala, kes kuidagi paigal püsida ei tahtnud.4. klass digiluubiga TigerKitti uurimas

Selline foto saadi kala Peedust.

neljapäev, 23. aprill 2015

Jüripäeva QR koodide orienteerumismäng

23. aprilli õhtul toimus Südamenädala raames Roosna-Alliku mõisapargis QR koodide orienteerumismäng, millest lisaks õpilastele võtsid osa ka lapsevanemad ning teisedki huvilised täiskasvanud. QR-koodid olid valminud 4. klassi õpilastel HITSA konkursi "Lahe asi" tehtud õuesõppeülesannete käigus ning nüüd oli mängijatel vaja 45 minuti jooksul pargist üles leida võimalikult palju koode ja vastata neis leiduvatele küsimustele. Koode oli ära peidetud 29 ning võitjameeskonnal õnnestus neist õigesti vastata 21-le. Kõik osalejad olid väga tublid ning oli vahva digivahenditega liikumisüritus, mis andis osalejatele kindlasti ka uusi teadmisi.

 2. koha saavutanud meeskond QR koodi lugemas

Digiprojekti meeskond Jüripäeva QR-koodide jahil

Digipööret kajastav kodulehekülg

Valmis on saanud ka kooli digipööret kajastav lehekülg.

Kodulehekülg asub aadressil https://rallikudigikool.wordpress.com/

kolmapäev, 22. aprill 2015

Algas videofilmi tegemine

Projektimeeskond hakkas jutustama oma reklaamfilmi lugu. Toimus esimene filmimine, milles osalesid lisaks projektimeeskonnale ka I klassi õpilased.

teisipäev, 21. aprill 2015

Projekti tutvustus vallalehes Sõnumiallikas

Saatsime valla lehte projekti tutvustuse koos üleskutsega kogukonnarahvale kaaslöömiseks projektis.

Artiklit saad lugeda siit. 

esmaspäev, 20. aprill 2015

reede, 17. aprill 2015

HURRAA!!

Selgunud on Samsung Digipöörde 2015 kooliuuendus programmi tulemused: Oleme osutunud  valituks 12 pilootkooliks.
Täpsemalt saate lugeda aadressilt http://digipoore.ee/pilootkoolid/

JA NÜÜD ASUME TEGUTSEMA!

kolmapäev, 8. aprill 2015

Kooliuuendusprogrammi Samsung Digipööre

Tänaseks on valminud meie kooli projektiidee ja koostatud ka motivatsioonikiri, et osaleda Samsungi Digipöörde kooliuuendusprojektis. Kogu meeskonna nimel saatsin ära projektitaotluse.
Nüüd jääme siis ootama tulemusi, mis peaks selguma 17.aprilliks.


Projekt -“Digisammud, mis seovad mineviku ja tänapäeva”
Kasutada mõisakooli keskkonda õppematerjalina erinevates õppeainetes ja ainetevahelises integratsioonis. Väljundiks on valminud interaktiivsed õppematerjalid ja töölehed, mis on abiks õpetajatele oma aine õpetamisel koolikeskkonnast lähtuvalt. Anda võimalus kogukonnarahval läbi digiseadmete kasutamise värskendada mälestusi paikkonna minevikust ning avaldada oma mälestusi. Luua interaktiivseid töölehti, muuta mõisakoolis õppimine uuenduslikumaks. Digipöörde projekti kaasame lisaks õpilaskonnale, lapsevanemad ja kogukonnarahva ning kõik mõisakoolid, kes väärtustavad õpikeskkonnana oma paikkonda.

Plaanitavad etapid:
 • Mai  - Projekti tutvustus - projektimeeskond tutvustab õpitud teadmisi kõikidele aineõpetajatele. 
 • Juuni - soetatakse 20 interaktiivset tahvlit - kooli direktor koos kohaliku vallavalitsusega. 
 • August - Nutiseadmete ja interaktiivsete tahvlite koolitus - projektitegevustega haaratud aineõpetajad. Tahvlikoolitus - koolitada  välja õpetajaid, kes oleksid võimelised digipööret koolis teostama, sest eluliselt tähtis on ajaga kaasas käia ning muuta õppimisviise ja tavasid uuenduslikemaks, mis oleksid vastavuses tänapäeva tehnikamaailmaga. Kuna uus põlvkond kasvab nö sünnist saati digivahendite keskel, siis on meil, st õpetajatel, vaja olla tasemel. 
 • September - Ainekavaalaste digimaterjalide testimine/rakendamine läbi erinevate tegevuste õpilastele, lastevanematele, kogukonnarahvale - QR- koodide mängud, kahoot, interaktiivsete töölehtede kasutamine õppetöös, loodud äpid - projekti meeskond, aineõpetajad. 
 • Oktoober - Kogukonnakonverents “Digisammud, mis seovad mineviku ja tänapäeva” - projektimeeskond, aineõpetajad, õpilased. 
 • November - Valminud materjalide avaldamine projekti kodulehel, bloggis, meedias - projektimeeskond. 
 • November - Üle-eestiline mõisakoolide digiprojektide õpilaskonkurss “Minu mõisakool õpikeskkonnana” - projektimeeskond.
Kasutatavad meetodid:
 • QR- koodi mäng saab kasutada maastikumängul ja teemapäevadel, kus õpilased saavad omad teadmisi praktiseerida.
 • anda õpetajatele uusi teadmisi nutiseadmete kasutusvõimalustest ning innustada neid rakendama ainetundides, sest õpilased kasutavad neid seadmeid nagunii ja võiksid siis targemini kasutada.
 • Lihtsamate äppide koostamine, mille abil on võimalik õppida, õpilased tutvustavad loodud äppe kaasõpilastele.
 • Õpilased õpetavad - õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid.
 • arendada meeskonnatööd.
 • ümberpööratud klassiruumi rakendamine ainetundides.