kolmapäev, 8. aprill 2015

Kooliuuendusprogrammi Samsung Digipööre

Tänaseks on valminud meie kooli projektiidee ja koostatud ka motivatsioonikiri, et osaleda Samsungi Digipöörde kooliuuendusprojektis. Kogu meeskonna nimel saatsin ära projektitaotluse.
Nüüd jääme siis ootama tulemusi, mis peaks selguma 17.aprilliks.


Projekt -“Digisammud, mis seovad mineviku ja tänapäeva”
Kasutada mõisakooli keskkonda õppematerjalina erinevates õppeainetes ja ainetevahelises integratsioonis. Väljundiks on valminud interaktiivsed õppematerjalid ja töölehed, mis on abiks õpetajatele oma aine õpetamisel koolikeskkonnast lähtuvalt. Anda võimalus kogukonnarahval läbi digiseadmete kasutamise värskendada mälestusi paikkonna minevikust ning avaldada oma mälestusi. Luua interaktiivseid töölehti, muuta mõisakoolis õppimine uuenduslikumaks. Digipöörde projekti kaasame lisaks õpilaskonnale, lapsevanemad ja kogukonnarahva ning kõik mõisakoolid, kes väärtustavad õpikeskkonnana oma paikkonda.

Plaanitavad etapid:
 • Mai  - Projekti tutvustus - projektimeeskond tutvustab õpitud teadmisi kõikidele aineõpetajatele. 
 • Juuni - soetatakse 20 interaktiivset tahvlit - kooli direktor koos kohaliku vallavalitsusega. 
 • August - Nutiseadmete ja interaktiivsete tahvlite koolitus - projektitegevustega haaratud aineõpetajad. Tahvlikoolitus - koolitada  välja õpetajaid, kes oleksid võimelised digipööret koolis teostama, sest eluliselt tähtis on ajaga kaasas käia ning muuta õppimisviise ja tavasid uuenduslikemaks, mis oleksid vastavuses tänapäeva tehnikamaailmaga. Kuna uus põlvkond kasvab nö sünnist saati digivahendite keskel, siis on meil, st õpetajatel, vaja olla tasemel. 
 • September - Ainekavaalaste digimaterjalide testimine/rakendamine läbi erinevate tegevuste õpilastele, lastevanematele, kogukonnarahvale - QR- koodide mängud, kahoot, interaktiivsete töölehtede kasutamine õppetöös, loodud äpid - projekti meeskond, aineõpetajad. 
 • Oktoober - Kogukonnakonverents “Digisammud, mis seovad mineviku ja tänapäeva” - projektimeeskond, aineõpetajad, õpilased. 
 • November - Valminud materjalide avaldamine projekti kodulehel, bloggis, meedias - projektimeeskond. 
 • November - Üle-eestiline mõisakoolide digiprojektide õpilaskonkurss “Minu mõisakool õpikeskkonnana” - projektimeeskond.
Kasutatavad meetodid:
 • QR- koodi mäng saab kasutada maastikumängul ja teemapäevadel, kus õpilased saavad omad teadmisi praktiseerida.
 • anda õpetajatele uusi teadmisi nutiseadmete kasutusvõimalustest ning innustada neid rakendama ainetundides, sest õpilased kasutavad neid seadmeid nagunii ja võiksid siis targemini kasutada.
 • Lihtsamate äppide koostamine, mille abil on võimalik õppida, õpilased tutvustavad loodud äppe kaasõpilastele.
 • Õpilased õpetavad - õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid.
 • arendada meeskonnatööd.
 • ümberpööratud klassiruumi rakendamine ainetundides.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar