neljapäev, 14. mai 2015

Kooli tutvustav video

Kooli tutvustav video valmis meil meeskonna ühistööna, filmimisel ja monteerimisel oli abiks  kooli ringi- ja huvijuht Tiina Guutmann. Stsenaariumiks valisime teemakäsitluse, kus mõis ja kool loovad ühise õppekeskkonna oma paljude võimalustega. Filmis kasutatud märksõnad suunavad meid paremini mõistma juba koolis  toimuvaid ja kavandatavaid muutusi läbi valitud projektiteema „Mõisalugu uues kuues“.  Sooviks on  läbi paikkonna loo tundmaõppimise rakendada uut õppetava kooli õppekavas. Näidata, et mõisakooli õpikeskkond kannab endas võimalusi erinevateks õpikäsitlusteks ning kaasaegseteks õppemeetodite rakendamiseks. Siin on võimalusi igale maitsele ja annab meie tulevastele põlvedele parema tehnoloogia kasutamise oskuse ning hea kogemuse teha meeskonna- ja projektitööd.  Kannab ju mõisakool endas ajaloolist pärandit, kus palju võimalusi ühitada ajalooline minevik ja digitaalne tulevik.  Digipöörde projekti tegevuskava loob  võimalusi arendada ja vahendada uusi ideid ning oskusi õpilaskonnale, lapsevanematele ja kogukonnarahvale ning  kõikidele mõisakoolidele, kes väärtustavad õpikeskkonnana oma kodupaika.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar