esmaspäev, 15. juuni 2015

Meie tegemised - ajakava täpsustamine


  1. 19. mai 2015 - projektitegevuste ja konkursi "Mõisalugu uues kuues" tutvustus kooliperele;
  2. 3. juuni 2015 - projektikonkursi "Mõisalugu uues kuues" tingimuste tutvustamine Järvamaa Mõisakoolide Ühingu üldkoosolekul;
  3. 15. juuni 2015 - vahekokkuvõte toimunud tegevustest ja eesseisvate ettevõtmiste kavandamine;
  4. Juuli 2015 - esmatutvumine Samsungi tahvelarvutitega;
  5. Juuli-august 2015 - Digipöörde meeskonnaliikmete vaheline koostöö, kogemuste vahetamine GoogleDrive keskkonnas. Kes leiab midagi uut ja põnevat, annab teistele teada;
  6. 26. august 2015 - projektiteema töökoosolek "Mõisalugu uues kuues". Teemade jaotus klasside vahel koostöös aineõpetajatega. Projektikonkursi juhendi väljasaatmine kõikidesse mõisakoolidesse;
  7. 31. august 2015 - õppenõukogu, kus kinnitatakse  õppekava, milles määratud lõimingutundide /õhinapõhised tunnid/ toimumine seotuna kooli tunniplaanis;
  8. September 2015 - projektitegevuste teostamine lõimingutundidena kõikides kooliastmetes  /aineõpetajad/ ja ainekavaalaste digimaterjalide testimine ja rakendamine läbi erinevate tegevuste õpilastele. Kõik uued ideed ja rakendused õpilaselt õpetajale vajavad täpsemat tutvustamist;
  9. 15. september 2015 - vanavanemate päev, kus õpilased tutvustavad juba valminud materjale ja oma tegevusi ning ideid;
  10.  29. oktoober 2015 - teemapäev "Mõisalugu uues kuues", kaasates mõisakoole üle Eesti.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar