kolmapäev, 22. märts 2017

Digiplaani koostamine ja robootika taotlusvooru arutamine

22. märtsil toimus õpetajatele õppepäev, kus koostasime ja täpsustasime Roosna-Alliku Põhikooli digiplaani  aastateks 2017-2020. Seadsime eesmärgid ja tegevused järgmisteks aastateks.


 Täpsemalt uurisime ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele. Arutlesime saadud robootika hinnapakkumisi ja tegime  ettepanekud muudatustest Roosna-Alliku Põhikooli õppekavasse.
 1. I kooliastmes  õppekavasse lisada robootika/õpioskuste tund (I, II ja III klassile – juhendajad õpetajad Tuuli Järva ja Made Talts
 2. II kooliastmes teha kooli õppekavas muudatus – eTwinningu projektitund 4. ja 5. klassidele asendada tunniga: robootika/programmeerimine (I poolaasta –  klass – robootika ja 5.klass – programmeerimine ning II poolaasta 4.klass – programmeerimine ja 5. klass – robootika) – juhendajad õpetajad Heli Järve ja Riina Hiob
 3. III kooliastmes robootika huviring (EV3) soovijatele – juhendaja Heli Järve
 4. Rakendada ainetundides muutuvat õpikäsitust ja tuua ainetundidesse hariduslikud robotid – kõik aineõpetajad.
 5. Teha vastavad muudatused ainekavades, kui ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele saab positiivse otsuse. Roosna-Alliku Põhikooli õppekava muudatused kinnitada Roosna-Alliku Põhikooli õppenõukogus 5.juunil 2017.

   Õpetajad, kes hakkavad seadmeid kasutama:


 • Tuuli Järva – klassiõpetaja ja kunstiõpetaja - huviring I kooliastmele ja 2017.aastal I klassijuhatajana ainetundide 
 • Made Talts – klassiõpetaja ja HEV koordinaator -  huviring I kooliastmele ja 2017.aastal II klassijuhatajana ainetundides
 •  Riina Hiob - inglise keele õpetaja – haridusliku robotid ainetundides III – IX klassile
 • Heli Järve – matemaatika ja informaatika õpetaja – hariduslikud robotite kasutamine informaatikatundides 4.-8. klassidele, 4. ja 5. klassile õppekavas robootikaring ja eTwinning ning III kooliastmele EV3 robotid  huviringis. Lisaks matemaatika ainetundides 5.-9. klassile
 • Kristi Pärt – looduainete õpetaja – haridusliku robotid ainetundides 4.-9. klassidele 
 • Jaanika Alliksoo – klassiõpetaja, ajaloo õpetaja
 • Silvi Raidoja – käsitöö, füüsika ja keemiaõpetaja

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar