reede, 17. aprill 2020

3D printeri kasutamine majandusõpetuses

3D printeri rakendamine majandusõpetuses

Majandusõpetuse õpetamise eesmärgid
Õpilane:
  1. oskab püstitada eesmärke, võtta vastutust ideede elluviimisel ning rakendab meeskonnatöö võtteid;
  2. arendab enda loovust;
  3. suhtub vastutustundlikult elukeskkonda;
  4. teab oma õigusi ja kohustusi kui tarbija, töötaja ja tulevane ettevõtja;
  5. saab aru ettevõtluse tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonnas;
  6. mõistab ettevõtja, juhi ja töötaja rolle ning vastutust;
  7. oskab näha ettevõtlust isikliku karjäärivõimalusena, on positiivse hoiakuga ettevõtluse ja ettevõtja suhtes;
  8. suudab kolmanda kooliastme loovtööna teostada minifirma.
Lisaks majandusõpetusele miniõpilasfirmadega, et teha mõisa meeneid, nt valge roosi võtmehoidja.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar