esmaspäev, 13. aprill 2020

3D printerite kavandatud tunnikava ajaloos ja matemaatikas

Tunnikavad, kuidas rakendada õppetöös 3D printerit

AJALUGU

Tunnikava 3D printeri rakendamisel ainetundides (lõimituna)


Õppeaine: ajalugu ja matemaatika lõiming  7. - 9. klass
Eesmärk: Paikkonna hariduse- ja kultuuriloo tundmaõppimise mitmekesistamine. Roosna-Alliku mõisa ajaloo õppimise raames valmistada mõisa makett.
Kirjeldatud tegevus (tunnitegevus): Õpilased kasutavad olemasolevaid õppematerjale (Töövihikud Roosna-Alliku lugu I ja Roosna-Alliku lugu II, ajaloostendid mõisahoones, Roosna-Alliku mõisapargi plaan jne) ja praeguseid alles olevaid mõisaaegseid hooneid (mõisa peahoone, valitsejamaja, meierei, kasvuhoone varemed, karjalaudad, sõidu- ja tööhobuste tallid, moonakamaja, kabel jms) ning valmistavad mõisa maketi, mille valmistamiseks kasutatakse 3D printerit.
Selleks:
  1. Õpilased tutvuvad mõisa ajalooga ja selle mõisa hoonetega.
  2. Õpilased mõõdavad hooned (saavad osaliselt kasutada ka töövihikus olevat infot) ja vahemaad, leiavad sobiva mõõtkava maketi valmistamiseks (Lähtutakse sellest, kui suur kogu makett kavandatakse ja kui suured hooned sinna mahuvad).
  3. Õpilased teevad hoonete joonised vastavalt mõõtkavale.
  4. Õpilased prindivad välja vajalikud elemendid ja panevad hooned kokku.
  5. Hooned paigutatakse alusele ja tehakse maketi viimistlus.
Ajaline kestus: Makett valmib 1 õppeaasta jooksul
Materjalid, mida kasutatakse:
  1. Töövihikud Roosna-Alliku lugu I ja Roosna-Alliku lugu II
  2.  ajaloostendid mõisahoones
  3. Roosna-Alliku mõisapargi plaan
  4. https://www.slideshare.net/JaanikaAlliksoo/fotojaht-roosnaalliku-misapargis
  5. http://roosnaallikumoisakoolilugu.weebly.com/


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar