teisipäev, 7. aprill 2020

3D printeri tunnikava kunstiõpetuses

3D printeri kasutamine kunstiõpetuses

KUNST


Vana-Kreeka vaas


Õppeaine ja -valdkond: ajalugu ja kunstiõpetus
Klass, vanuse- või haridusaste: II kooliaste
Tunni kestvus: 45 min

Tunni eesmärgid:

-        Mõistab paremini  Vana-Kreeka  ajalugu ja kultuuri.
-        Harjutab töötamist kahe aknaga.
-        Harjutab töötamist iseseisvalt, video järgi.
-        Vaasi disainimisel lähtub originaalist.

Eelnevalt vajalikud tegevused õpetajale ja õpilasele: Õpetaja  ja õpilased  uurivad ja vaatavad erinevaid  Vana-Kreeka vaase,  kujusid, mustreid ja värvilahendusi.Õpilased  googeldavad   ja otsivad  näiteid.
Õpilane peaks olema varasemalt tuttav 3D modelleerimisega, kas Blenderi keskkonnas või mujal (näiteks Tikercad, mis on väga hea programm 3D modelleerimisega alustamiseks).

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid: Blenderi programm arvutites, õppevideo, kõrvaklapid.


Tunni käik:

Tunni osad
Tegevuste kirjeldused
Tegevusele kuluv aeg
Õpetaja tegevus
Õpilaste tegevus
I Ettevalmistus
Arutelu.
Teema teatamine
10 min
Õpetaja tutvustab ja selgitab:
·         kannude valmistamist potikedral;
·        erineva kuju ja otstarbega vaase;
·        iseloomulikke  geomeetrili ornamente;
·        mustafiguuriline stiil;
Tänases tunnis hakkame tegema Vana- Kreeka vaasi.
Õpilased arutlevad kaasa. Kuulavad, vaatavad ja püüavad leida iseloomulikke tunnuseid ja mustreid.
·        Arutlevad vaaside praktilise ja kunstilise väärtuse üle.
II Põhiosa
·       Töö kahe aknaga
·       Iseseisev töö
25 min
·       Tuletatakse meelde, kuidas teha tööd kahe aknaga.
·       Individuaalne abistamine.
·       Meenutavad, kuidas tehakse tööd kahes aknas.
·       Õppevideo vaatamine.
·       Oma vaasi disainimine.

III Lõpetav osa

·       Näitus
·       Tagasiside kaaslaste tööle.
10 min

·       Näituse tegemine arvutiklassis: valmis vaasid jäetakse arvutis lahti ning jalutatakse arvuti juurest arvuti juurde ning tutvutakse kaaslase tööga.
·       Lemmiktööde nimetamine ja põhjendamine. Hindamine:
Kaasõpilaste tagasiside ja arvamus tööde õnnestumise  kohta. Kunstiõpetaja  annab tagasisidet  ja võib hinnata numbriliselt.

 Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar